Opțiuni de asigurare

DUAL Asset a asigurat active imobiliare în valoare de peste $500, din diverse sectoare, cum ar fi energie regenerabilă și infrastructură, cât și active ale societăților comerciale (terenuri, clădiri, acțiuni).

Misiunea noastră este aceea de a oferi produse de asigurare care să îi ajute pe cumpărătorii, vânzătorii și dezvoltatorii de active imobiliare în gestionarea riscurilor. Oferim o gamă de produse de asigurare pentru reducerea riscurilor și facilitarea tranzacțiilor, investițiilor și finanțărilor, la nivel global.

Opțiuni pentru fuziuni, achiziții și tranzacții imobiliare

 • Poliță suplimentară poliței principale de asigurare pentru clauze de garanții și despăgubiri (W&I Insurance). Oferim o poliță adițională care reflectă termenii negociați în polița ta de asigurare pentru declarații și garanții. Oferim limite de până la £1,000,000.
 • Asigurare de titlu de proprietate asupra terenului și clădirilor / Asigurare de titlu de proprietate asupra acțiunilor sociale. Poliță de asigurare de sine stătătoare, care iți oferă asigurare totală asupra dreptului de proprietate, asupra capacității și dreptului de folosință dobândite în urma unei achiziții. Având 26 de evenimente asigurate în cadrul poliței, este cel mai larg pachet de asigurări valabil pe piață și capturează riscuri identificate, acoperind lacunele lăsate în urmă de către alte produse de asigurare de risc tranzacțional.
 • Acoperire pentru riscuri specifice.Soluții de asigurare create la comandă pentru riscuri identificate care împiedică tranzacția. Problemele identificate pot fi legate de autorizația de construcție, drepturi de servitute, limitele proprietății sau dispute legate de acestea, dreptul de proprietate sau alte riscuri specifice care împiedică utilizarea proprietății și pot fi asigurate prin acest produs.
 • Portofoliu de credite. Oferim o poliță de asigurare largă pentru creditor care acoperă garanțiile oferite de către vânzător legate de dreptul de proprietate, capacitatea și executarea creditelor vândute.

Opțiuni pentru finanțarea și dezvoltarea proiectelor imobiliare

Avem o gamă largă de opțiuni pentru riscuri specifice, care facilitează finanțările/investițiile și permit dezvoltările proiectelor imobiliare, de energie regenerabilă și de infrastructură.

Asigurarea noastră este concepută pentru a oferi investitorilor și creditorilor despăgubiri pentru contestațiile terților părți care reprezintă un impediment în utilizarea activului. Aceste riscuri identificate împiedică finanțările și investițiile, astfel că noi furnizam soluții pentru a oferi investitorilor și creditorilor garanția că vor fi acoperiți în cazul în care cel mai grav scenariu se materializează. Exemple de riscuri pe care le asigurăm:

 • Suprapuneri cu proprietăți vecine.
 • Rezilierea ilegală a contractului de închiriere.
 • Încălcări ale regimului de planificare urbană.
 • Lipsa căilor de acces către proprietate.
 • Încălcări ale reglementărilor de construire.
 • Încălcări ale convențiilor restrictive legate de modul de utilizare a terenului.
 • Răscumpărări ilegale de acțiuni din istoricul tranzacțional.
 • Imposibilitatea de a verifica istoricul titlului de proprietate.
 • Tranzacții la preț subevaluat.
 • Riscuri legislative care afecteaza companiile existente.
 • Drepturi ale terților părți.
 • Divergențe de capital social.
 • Acționari absenți.
 • Lipsa dovezilor de achitare/terminare a drepturilor istorice ale terților părți.
 • Consimțăminte istorice ale terților.

a lua legatura contact form icon

a lua legatura contact form heading icon X